SZC logo

Kisvárdai Szakképzési Centrum

OM kód: 203043 | 4625 Záhony, Kárpát út 4.

Intézmény logo

Kisvárdai SZC Kandó Kálmán Technikum és Dr. Béres József Kollégium

HírekKözérdekű adatokAkadálymentesítési nyilatkozatKRÉTA
Széchenyi 2020

Közérdekű adatok

Szakképzési Centrum logo

Szervezeti, személyzeti adatok

XI. KÖZZÉTÉTELI EGYSÉG: KÖZZÉTÉTELI LISTÁK

  1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista:

Kisvárdai Szc Kandó Kálmán Technikum és Dr. Béres József Kollégium

I. Szervezeti, személyzeti adatok

Frissítve: 2022.11.18.

AZ ADAT LEÍRÁSA

ADAT

a) a szakképző intézmény
aa) hivatalos neve,

Kisvárdai Szc Kandó Kálmán Technikum és Dr. Béres József Kollégium

a) a szakképző intézmény
ab) székhelye és a szakképzési alapfeladatot ellátó telephelyei

4625 Záhony, Kárpát út 4.

a) a szakképző intézmény
ac) adószáma, költségvetési szervként működő szakképző intézmény esetében törzskönyvi azonosító száma, KSH statisztikai számjele

Kisvárdai  Szakképzési Centrum adószáma: 15832032-2-15
Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 832034
KSH statisztikai számjel: 15832032-8532-312-15

a) szakképző intézmény
ad) telefonszáma, e-mail címe, faxszáma és honlapjának címe (a továbbiakban együtt: elérhetőség)

Telefonszám: 06-45-525-046
E-mail cím: titkarsag.zkando@gmail.com
Honlap: www.zkando.hu

a) a szakképző intézmény
ae) alapító okiratának kelte, illetve nem állami szakképző intézmény esetében a működést megalapozó végleges működési engedélyt, a nyilvántartásba vételről szóló dokumentumot, a működéshez szükséges határozat száma, kelte és az engedélyező hatóság neve

Kisvárdai Szakképzési Centrum alapító okiratának kelte: 2015. június 29.

a) a szakképző intézmény
ae) alapító okiratának kelte, illetve nem állami szakképző intézmény esetében a működést megalapozó végleges működési engedélyt, a nyilvántartásba vételről szóló dokumentumot, a működéshez szükséges határozat száma, kelte és az engedélyező hatóság neve

Kisvárdai Szakképzési Centrum alapító okiratának kelte: 2015. június 29.

b) a szakképző intézmény alapítójának és fenntartójának típusa, a) pont aa)-ad) alpontjában meghatározott adatai és – az Onytv. 1/A. melléklet I. rész 1. pont a) alpontja alapján – a törvényes képviseletére jogosult személy családi és utóneve, beosztása és elérhetősége

Alapító és fenntartó: Kulturális és Innovációs Minisztérium
Típusa: állami szervezet
Címe: 1011 Budapest, Szemere utca 6.
Postai címe: 1884 Budapest Pf.1.
Ügyfélszolgálati e-mail: ugyfelszolgalat@kim.gov.hu
Honalap: https://kormany.hu/kulturalis-es-innovacios-miniszterium

Törvényes képviseletére jogosult személy családi és utóneve: Dr. Magyar Zita
Törvényes képviseletére jogosult személy beosztását: NSZFH elnök
Törvényes képviseletére jogosult személy elérhetősége:
Telefonszám: +36 1 477 5942
E-mail: ugyfelszolgalat@nive.hu,  

c) a feladat ellátási helyen célját szolgáló épület működtetője a) pont aa)-ad) alpontjában meghatározott adatai

Kisvárdai Szakképzési Centrum
Székhely: 4600 Kisvárda, Mártírok útja 8.
Adószám: 15832032-2-15
Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 832034
KSH statisztikai számjel: 15832032-8532-312-15
Telefon: +36 44 488 031
Email:  kisvardaszc@kisvardaszc.hu
Honlap: https://kisvardaiszc.hu/

d) Az Onytv. 1/A melléklet I.rész 1.pont B.) alpontja alapján a főigazgató,  a kancellár és az igazgató családi és utóneve és elérhetősége

Főigazgató: Bodnár Attila Sándor
Telefon: +36 45 488 031
E-mail: bodnar.attila.kszc@gmail.com 
Kancellár: Matus Attila Imre
Telefon: +36 45 488 031

E-mail:kisvardakancellar@gmail.com

Igazgató: Vass Levente

Telefon: 06-30-816-0495

E-mail: vasslevente.zkando@gmail.com

 

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

Frissítve: 2023.10.25.

AZ ADAT LEÍRÁSA

ADAT

e) feladat ellátási helyenként – az oktatás munkarendje szerinti bontásban – az elérhető
szakmák megnevezése és azonosítója

Kisvárdai SzC Kandó Kálmán Technikum és Dr. Béres József Kollégium

4625 Záhony Kárpát út 4.

Nappali munkarend:

- Vasútforgalmi szolgálattevő technikus 510411508

- Logisztikai technikus 510411506

- Közlekedésautomatikai technikus 507140406

- Pénzügyi-számviteli ügyintéző 504110901

- Közszolgálati technikus 504131801

- Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző 54 841 11

- Vasútforgalmi szolgálattevő 54 841 05

- Vám-,jövedéki-és termékdíj ügyintéző 54 344 03

- Jegyvizsgáló 54 841 10

- Közszolgálati ügyintéző 54 345 01

f) a felvehető legmagasabb tanulólétszám

nem releváns

1. a felvételilehetőségről szóló tájékoztató

2. a beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma

3. a térítési díj és a tandíj mértékét, az igénybe vehető kedvezmények, ideértve azok jogosultsági és igénylési feltételei

 

4. a szakképző intézménnyel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, ideje,

5. a szakképző intézmény nyitvatartásának rendje, éves munkaterv alapján a tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai

6. a szakképző intézmény szakmai programja, szervezeti és működési szabályzata és házirendje

7. a betöltött munkakörök alapján az oktatók végzettsége és szakképzettsége

8. az osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma

 

9. a tanulók, illetve a képzésben részt vevő személyek le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok

10. az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsga tervezett ideje

11. évenként feltüntetve – az érettségi vizsga átlageredményei

 

12. az egyéb foglalkozás igénybevételének lehetőségei

13. Felnőttképzés esetén a részszakmára történő felkészítés tekintetében a szakmai képzés programkövetelményhez igazodó képzési programja

nem releváns

14. A felnőttképzők nyilvántartásában szereplő nyilvántartási száma

nem releváns

15. Engedély alapján végzett felnőttképzési tevékenység esetén az intézmény a minőségpolitikája.

nem releváns

16. A felnőttképzési tevékenységre vonatkozó objektív mennyiségi és minőségi információk közzététele (indított képzések adatai)

nem releváns

17. Az igazgatói megbízásra benyújtott pályázat részét képező vezetési program

18. A minőségirányítási rendszer külső értékelése (a szakmai tevékenység és a szakképző intézmény alkalmazottjának munkájának értékelése), összegző jelentés

nem releváns

Kompetencia mérés eredményei:

Kattintson a megtekinteni kívánt évre:

2022 Matematika

2022 Szövegértés

2022 Intézményi összefoglaló

2021

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2012

2011

2010

2009

2008

    Eljárásrend alkalmazása a szakképző intézményben Covid-19 fertőzés esetén

Letöltés

    Munkavédelmi Szabályzat

Letöltés

    Tűzvédelmi Szabályzat

Letöltés

Gazdálkodási adatok

Archívum

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

Frissítve: 2023.10.25.

ADAT LEÍRÁSA

FRISSÍTVE

ADAT

1. a felvételilehetőségről szóló tájékoztató

 

2. a beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma

 

5. a szakképző intézmény nyitvatartásának rendje, éves munkaterv alapján a tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai

 

6. a szakképző intézmény szakmai programja

2023.10.20.

6. a szakképző intézmény szervezeti és működési szabályzata

 

6. a szakképző intézmény házirendje

 

 

https://kv-kando.cms.intezmeny.edir.hu/uploads/Hazirend_2021_567b442e87.pdf

https://kv-kando.cms.intezmeny.edir.hu/uploads/ZKANDO_Hazirend_2020_alairt_67817b11bc.pdf

8. az osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma

 

https://kv-kando.cms.intezmeny.edir.hu/uploads/Osztalyadatok_8b425ced26.docx

11. évenként feltüntetve – az érettségi vizsga átlageredményei   https://kv-kando.cms.intezmeny.edir.hu/uploads/erettsegi_vizsgak_atlageredmenyei_98ecc58021.docx

XI. KÖZZÉTÉTELI EGYSÉG: KÖZZÉTÉTELI LISTÁK

  1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista:

Kisvárdai Szc Kandó Kálmán Technikum és Dr. Béres József Kollégium

I. Szervezeti, személyzeti adatok

b) a szakképző intézmény alapítójának és fenntartójának típusa, a) pont aa)-ad) alpontjában meghatározott adatai és – az Onytv. 1/A. melléklet I. rész 1. pont a) alpontja alapján – a törvényes képviseletére jogosult személy családi és utóneve, beosztása és elérhetősége

Innovációs és Technológiai Minisztérium
központi költségvetési szerv
Székhely: 1011 Budapest, Fő utca 44-50.
Adószám: 15764412-2-41
Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 764410
KSH statisztikai számjel: 15764412-8411-311-01
Telefonszám: +36 1795 1700
Fax: +36 1 550 3944
E-mail: ugyfelszolgalat@itm.gov.hu
Honlap: https://kormany.hu/innovacios-es-technologiai-miniszterium
Törvényes képviseletére jogosult személy családi és utóneve: Dr. Magyar Zita
Törvényes képviseletére jogosult személy beosztását: NSZFH elnök
Törvényes képviseletére jogosult személy elérhetősége:
Telefonszám: +36 1 4775942
E-mail: ugyfelszolgalat@nive.hu

 


Partnereink

SZC logo

Kisvárdai Szakképzési Centrum


Kisvárdai SZC Kandó Kálmán Technikum és Dr. Béres József Kollégium

4625 Záhony, Kárpát út 4.

Telefon: +3645525056

E-mail: titkarsag.zkando@gmail.com

OM azonosító: 203043


2024Kisvárdai SZC Kandó Kálmán Technikum és Dr. Béres József Kollégium