SZC logo

Kisvárdai Szakképzési Centrum

OM kód: 203043 | 4625 Záhony, Kárpát út 4.

Intézmény logo

Kisvárdai SZC Kandó Kálmán Technikum és Dr. Béres József Kollégium

 • Hírek
 • Közérdekű adatok
 • KRÉTA
Széchenyi 2020

Közérdekű adatok

Szakképzési Centrum logo

Szervezeti, személyzeti adatok

XI. KÖZZÉTÉTELI EGYSÉG: KÖZZÉTÉTELI LISTÁK

 1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista:

Kisvárdai Szc Kandó Kálmán Technikum és Dr. Béres József Kollégium

I. Szervezeti, személyzeti adatok

AZ ADAT LEÍRÁSA

ADAT

a) a szakképző intézmény
aa) hivatalos neve,

Kisvárdai Szc Kandó Kálmán Technikum és Dr. Béres József Kollégium

a) a szakképző intézmény
ab) székhelye és a szakképzési alapfeladatot ellátó telephelyei

4625 Záhony, Kárpát út 4.

a) a szakképző intézmény
ac) adószáma, költségvetési szervként működő szakképző intézmény esetében törzskönyvi azonosító száma, KSH statisztikai számjele

Kisvárdai  Szakképzési Centrum adószáma: 15832032-2-15
Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 832034
KSH statisztikai számjel: 15832032-8532-312-15

a) szakképző intézmény
ad) telefonszáma, e-mail címe, faxszáma és honlapjának címe (a továbbiakban együtt: elérhetőség)

Telefonszám: 06-45-525-046
E-mail cím: titkarsag.zkando@gmail.com
Honlap: www.zkando.hu

a) a szakképző intézmény
ae) alapító okiratának kelte, illetve nem állami szakképző intézmény esetében a működést megalapozó végleges működési engedélyt, a nyilvántartásba vételről szóló dokumentumot, a működéshez szükséges határozat száma, kelte és az engedélyező hatóság neve

Kisvárdai Szakképzési Centrum alapító okiratának kelte: 2015. június 29.

a) a szakképző intézmény
ae) alapító okiratának kelte, illetve nem állami szakképző intézmény esetében a működést megalapozó végleges működési engedélyt, a nyilvántartásba vételről szóló dokumentumot, a működéshez szükséges határozat száma, kelte és az engedélyező hatóság neve

Kisvárdai Szakképzési Centrum alapító okiratának kelte: 2015. június 29.

b) a szakképző intézmény alapítójának és fenntartójának típusa, a) pont aa)-ad) alpontjában meghatározott adatai és – az Onytv. 1/A. melléklet I. rész 1. pont a) alpontja alapján – a törvényes képviseletére jogosult személy családi és utóneve, beosztása és elérhetősége

Frissítve: 2022.11.18.

Alapító és fenntartó: Kulturális és Innovációs Minisztérium
Típusa: állami szervezet
Címe: 1011 Budapest, Szemere utca 6.
Postai címe: 1884 Budapest Pf.1.
Ügyfélszolgálati e-mail: ugyfelszolgalat@kim.gov.hu
Honalap: https://kormany.hu/kulturalis-es-innovacios-miniszterium

Törvényes képviseletére jogosult személy családi és utóneve: Dr. Magyar Zita
Törvényes képviseletére jogosult személy beosztását: NSZFH elnök
Törvényes képviseletére jogosult személy elérhetősége:
Telefonszám: +36 1 477 5942
E-mail: ugyfelszolgalat@nive.hu,  

c) a feladat ellátási helyen célját szolgáló épület működtetője a) pont aa)-ad) alpontjában meghatározott adatai

Kisvárdai Szakképzési Centrum
Székhely: 4600 Kisvárda, Mártírok útja 8.
Adószám: 15832032-2-15
Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 832034
KSH statisztikai számjel: 15832032-8532-312-15
Telefon: +36 44 488 031
Email:  kisvardaszc@kisvardaszc.hu
Honlap: https://kisvardaiszc.hu/

d) Az Onytv. 1/A melléklet I.rész 1.pont B.) alpontja alapján a főigazgató,  a kancellár és az igazgató családi és utóneve és elérhetősége

Főigazgató: Bodnár Attila Sándor
Telefon: +36 45 488 031
E-mail: bodnar.attila.kszc@gmail.com 
Kancellár: Matus Attila Imre
Telefon: +36 45 488 031

E-mail:kisvardakancellar@gmail.com

Igazgató: Vass Levente

Telefon: 06-30-816-0495

E-mail: vasslevente.zkando@gmail.com

Kompetencia mérés eredményei:

Kattintson a megtekinteni kívánt évre:

2022 Matematika

2022 Szövegértés

2022 Intézményi összefoglaló

2021

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2012

2011

2010

2009

2008

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

Frissítve: 2023.09.28.

AZ ADAT LEÍRÁSA

ADAT

e) feladat ellátási helyenként – az oktatás munkarendje szerinti bontásban – az elérhető
szakmák megnevezése és azonosítója

Kisvárdai SzC Kandó Kálmán Technikum és Dr. Béres József Kollégium

4625 Záhony Kárpát út 4.

Nappali munkarend:

- Vasútforgalmi szolgálattevő technikus 510411508

- Logisztikai technikus 510411506

- Közlekedésautomatikai technikus 507140406

- Pénzügyi-számviteli ügyintéző 504110901

- Közszolgálati technikus 504131801

- Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző 54 841 11

- Vasútforgalmi szolgálattevő 54 841 05

- Vám-,jövedéki-és termékdíj ügyintéző 54 344 03

- Jegyvizsgáló 54 841 10

- Közszolgálati ügyintéző 54 345 01

f) a felvehető legmagasabb tanulólétszám

nem releváns

1. a felvételilehetőségről szóló tájékoztató

2. a beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma

3. a térítési díj és a tandíj mértékét, az igénybe vehető kedvezmények, ideértve azok jogosultsági és igénylési feltételei

 

4. a szakképző intézménnyel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, ideje,

5. a szakképző intézmény nyitvatartásának rendje, éves munkaterv alapján a tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai

6. a szakképző intézmény szakmai programja, szervezeti és működési szabályzata és házirendje

7. a betöltött munkakörök alapján az oktatók végzettsége és szakképzettsége

8. az osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma

9. a tanulók, illetve a képzésben részt vevő személyek le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok

10. az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsga tervezett ideje

11. évenként feltüntetve – az érettségi vizsga átlageredményei

12. az egyéb foglalkozás igénybevételének lehetőségei

13. Felnőttképzés esetén a részszakmára történő felkészítés tekintetében a szakmai képzés programkövetelményhez igazodó képzési programja

nem releváns

14. A felnőttképzők nyilvántartásában szereplő nyilvántartási száma

nem releváns

15. Engedély alapján végzett felnőttképzési tevékenység esetén az intézmény a minőségpolitikája.

nem releváns

16. A felnőttképzési tevékenységre vonatkozó objektív mennyiségi és minőségi információk közzététele (indított képzések adatai)

nem releváns

17. Az igazgatói megbízásra benyújtott pályázat részét képező vezetési program

18. A minőségirányítási rendszer külső értékelése (a szakmai tevékenység és a szakképző intézmény alkalmazottjának munkájának értékelése), összegző jelentés

nem releváns

  Eljárásrend alkalmazása a szakképző intézményben Covid-19 fertőzés esetén

Letöltés

Gazdálkodási adatok

Archívum

ADAT LEÍRÁSA

ADAT KELTE

ADAT

6. a szakképző intézmény szakmai programja

2020.10.13.

6. a szakképző intézmény szervezeti és működési szabályzata

2018.09.28.

6. a szakképző intézmény házirendje

2020.10.13.

 

https://kv-kando.cms.intezmeny.edir.hu/uploads/Hazirend_2021_567b442e87.pdf

https://kv-kando.cms.intezmeny.edir.hu/uploads/ZKANDO_Hazirend_2020_alairt_67817b11bc.pdf

2. a beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma

2022.06.24.

https://kv-kando.cms.intezmeny.edir.hu/uploads/beiratkozas_engedelyezett_letszam_8dfd5a08ec.pdf

XI. KÖZZÉTÉTELI EGYSÉG: KÖZZÉTÉTELI LISTÁK

 1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista:

Kisvárdai Szc Kandó Kálmán Technikum és Dr. Béres József Kollégium

I. Szervezeti, személyzeti adatok

b) a szakképző intézmény alapítójának és fenntartójának típusa, a) pont aa)-ad) alpontjában meghatározott adatai és – az Onytv. 1/A. melléklet I. rész 1. pont a) alpontja alapján – a törvényes képviseletére jogosult személy családi és utóneve, beosztása és elérhetősége

Innovációs és Technológiai Minisztérium
központi költségvetési szerv
Székhely: 1011 Budapest, Fő utca 44-50.
Adószám: 15764412-2-41
Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 764410
KSH statisztikai számjel: 15764412-8411-311-01
Telefonszám: +36 1795 1700
Fax: +36 1 550 3944
E-mail: ugyfelszolgalat@itm.gov.hu
Honlap: https://kormany.hu/innovacios-es-technologiai-miniszterium
Törvényes képviseletére jogosult személy családi és utóneve: Dr. Magyar Zita
Törvényes képviseletére jogosult személy beosztását: NSZFH elnök
Törvényes képviseletére jogosult személy elérhetősége:
Telefonszám: +36 1 4775942
E-mail: ugyfelszolgalat@nive.hu

 


Partnereink

 • Észak-magyarországi Rendészeti Tehetségsegítő Tanács
 • Határtalanul Program
 • Nemzeti Tehetség Program
 • TEHETSÉG.HU
 • East-West Intermodális Logisztikai Szolgáltató Zrt.
 • Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége
 • Pénz7
 • Rákóczi Szövetség
 • Magyar Államvasutak
 • Magyar Rendőrség
SZC logo

Kisvárdai Szakképzési Centrum


  • Intézmény logo
  • Kisvárdai SZC Kandó Kálmán Technikum és Dr. Béres József Kollégium

   4625 Záhony, Kárpát út 4.

  • Telefon: +3645525056

   E-mail: titkarsag.zkando@gmail.com

   OM azonosító: 203043


  2023Kisvárdai SZC Kandó Kálmán Technikum és Dr. Béres József Kollégium