SZC logo

Kisvárdai Szakképzési Centrum

OM kód: 203043 | 4625 Záhony, Kárpát út 4.

Intézmény logo

Kisvárdai SZC Kandó Kálmán Technikum és Dr. Béres József Kollégium

HírekKözérdekű adatokAkadálymentesítési nyilatkozatKRÉTA
Széchenyi 2020

Egyéb foglalkozások

Egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége

A tehetségfejlesztő, felzárkóztató foglalkozások, szakkörök megszervezését minden tanév elején az iskola tantárgyfelosztásában rögzíteni kell. A jelentkezés a felzárkóztató foglalkozás kivételével önkéntes, a tanév elején történik, egy tanévre szól.

A tanórán kívüli foglalkozások tartását

  • a tanulók közössége,
  • a szakmai munkaközösségek kezdeményezhetik az intézmény vezetőjénél.

A tanév tanórán kívüli foglalkozásai közül tanulók érdeklődésüknek megfelelően szeptember 15-ig választhatnak.

A tanulók jelentkezése önkéntes, de felvétel esetén a foglalkozásokon való részvétel kötelező. Hiányzás esetén a tanóráról való hiányzás szabályait kell alkalmazni.

A tanórán kívüli foglalkozások helyét és időtartamát az igazgatóhelyettes rögzíti az iskola heti tanórán kívüli órarendjében, terembeosztással együtt.

 Szakköri foglalkozások

A szakköröket a magasabb szintű képzés igényével a tanulók érdeklődésétől függően, valamint arra alkalmas szakember megléte esetén indítja az iskola. A szakköröket vezető oktatókat az igazgató bízza meg.

A foglalkozások előre meghatározott tematika alapján történnek. A szakkör vezetője felelős a szakkör működéséért.

A szakköri aktivitás tükröződhet a tanuló szorgalom és szaktárgyi osztályzatában.

A szakkörök működésének feltételeit elsődlegesen az iskola biztosítja.

Az intézményben a következő szakkörök működnek:

  • DKA foglalkozás
  • elsősegély szakkör
  • honismereti szakkör
  • tanulásmódszertan szakkör
  • médiakör
  • LEGO-robot szakkör

Partnereink

SZC logo

Kisvárdai Szakképzési Centrum


Kisvárdai SZC Kandó Kálmán Technikum és Dr. Béres József Kollégium

4625 Záhony, Kárpát út 4.

Telefon: +3645525056

E-mail: titkarsag.zkando@gmail.com

OM azonosító: 203043


2024Kisvárdai SZC Kandó Kálmán Technikum és Dr. Béres József Kollégium