SZC logo

Kisvárdai Szakképzési Centrum

OM kód: 203043 | 4625 Záhony, Kárpát út 4.

Intézmény logo

Kisvárdai SZC Kandó Kálmán Technikum és Dr. Béres József Kollégium

 • Hírek
 • Közérdekű adatok
 • KRÉTA
Széchenyi 2020

Egyéb foglalkozások

Egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége

A tehetségfejlesztő, felzárkóztató foglalkozások, szakkörök megszervezését minden tanév elején az iskola tantárgyfelosztásában rögzíteni kell. A jelentkezés a felzárkóztató foglalkozás kivételével önkéntes, a tanév elején történik, egy tanévre szól.

A tanórán kívüli foglalkozások tartását

 • a tanulók közössége,
 • a szakmai munkaközösségek kezdeményezhetik az intézmény vezetőjénél.

A tanév tanórán kívüli foglalkozásai közül tanulók érdeklődésüknek megfelelően szeptember 15-ig választhatnak.

A tanulók jelentkezése önkéntes, de felvétel esetén a foglalkozásokon való részvétel kötelező. Hiányzás esetén a tanóráról való hiányzás szabályait kell alkalmazni.

A tanórán kívüli foglalkozások helyét és időtartamát az igazgatóhelyettes rögzíti az iskola heti tanórán kívüli órarendjében, terembeosztással együtt.

 Szakköri foglalkozások

A szakköröket a magasabb szintű képzés igényével a tanulók érdeklődésétől függően, valamint arra alkalmas szakember megléte esetén indítja az iskola. A szakköröket vezető oktatókat az igazgató bízza meg.

A foglalkozások előre meghatározott tematika alapján történnek. A szakkör vezetője felelős a szakkör működéséért.

A szakköri aktivitás tükröződhet a tanuló szorgalom és szaktárgyi osztályzatában.

A szakkörök működésének feltételeit elsődlegesen az iskola biztosítja.

Az intézményben a következő szakkörök működnek:

 • DKA foglalkozás
 • elsősegély szakkör
 • honismereti szakkör
 • tanulásmódszertan szakkör
 • médiakör
 • LEGO-robot szakkör

Partnereink

 • Észak-magyarországi Rendészeti Tehetségsegítő Tanács
 • Határtalanul Program
 • Nemzeti Tehetség Program
 • TEHETSÉG.HU
 • East-West Intermodális Logisztikai Szolgáltató Zrt.
 • Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége
 • Pénz7
 • Rákóczi Szövetség
 • Magyar Államvasutak
 • Magyar Rendőrség
SZC logo

Kisvárdai Szakképzési Centrum


  • Intézmény logo
  • Kisvárdai SZC Kandó Kálmán Technikum és Dr. Béres József Kollégium

   4625 Záhony, Kárpát út 4.

  • Telefon: +3645525056

   E-mail: titkarsag.zkando@gmail.com

   OM azonosító: 203043


  2023Kisvárdai SZC Kandó Kálmán Technikum és Dr. Béres József Kollégium